Služby galérie

  • Možnosť vyhotovenia darčekových predmetov ako napríklad fotoalbumov, rámovaných obrazov, potlačí na textil a rôznej inej úžitkovej grafiky priamo z fotografií nachádzajúcich sa v galérii za primeraný poplatok.
  • Možnosť autorizácie a použitia fotografie nachádzajúcej sa v galérii v knihe, publikácii, či inej tlačovine za primeraný poplatok. Z niektorých zbierok zaradených do galérie nemusí byť vyhotovovanie kópie pre publikačné účely umožnené.
  • Odkúpenie fotografií, ktoré sa v našich zbierkach doposiaľ nenachádzajú za primeranú cenu.