Vitajte v galérii online časopisu Retrospektíva

V galérii online časopisu Retrospektíva nájdete digitálnu podobu dobových fotografií z rôznych historických období, ktorými disponujeme v ich listinnej podobe, prípadne takých fotografií, na ktorých uverejnenie sme získali súhlas od ich súčasných majiteľov, opatrovateľov alebo správcov.

Konkrétne ide o rôzne fotografie, fotopohľadnice a pohľadnice, filmové pásy i jednotlivé negatívy a diapozitívy týkajúce sa v prvom rade mesta a okresu Snina, v druhom rade najmä z okresov regiónu Horný Zemplín, pochádzajúce predovšetkým z rodinných albumov, súkromných zbierok a z pozostalostí po viac, či menej významných osobnostiach nášho mesta a okresu.

Okrem hore spomenutých materiálov máme záujem aj o zaradenie do galérie aj rôznych fotografií kultúrnych pamiatok a umeleckých diel zo súčasnosti, ktoré sa viažu na geografickú oblasť mesta a okresu Snina i priľahlého regiónu.


Exif_JPEG_420

Všetky fotografie v listinnej podobe, ktorými disponujeme, si zasluhujú patričnú pozornosť, vyžadujú si starostlivé uloženie a uschovanie, prípadne reštaurátorsky, či konzervátorský zásah. Z tohto titulu sme sa rozhodli čím menej manipulovať s fyzickými fotografiami a venovať pozornosť ich digitalizácii. Ide o desiatky a stovky hodín stráveného času a nesmierne množstvo vynaloženej energie investovanej do mravčej práce pri manipulácii, skenovaní a grafickej úprave digitálnych fotografií. Všetok obsah v online galérii bude preto doplnený priehľadným vodoznakom, aby sme dokázali predchádzať jeho neželanému šíreniu a prípadnému zneužitiu.

Všetky hore uvedené činnosti si vyžadujú i primerané financovanie. Kvôli tomu sme sa rozhodli budovať galériu spôsobom, že jej menšia časť bude sprístupnená očiam širokej verejnosti a prístup k jej väčšej časti bude primeraným spôsobom spoplatnený. Týmto opatrením reagujeme na neveľmi priaznivú situáciu, ktorej v poslednom období musíme čeliť v súvislosti s financovaním aktivít takéhoto charakteru.

Za pochopenie vopred ďakujeme a veríme, že naša digitálna galéria si dokáže nájsť mnoho priaznivcov a podporovateľov.

Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ
Redakcia online časopisu Retrospektíva